Viimased uudised


Alanud on registreerimine Laagri Huvialakooli huviringidesse 2017/2018 õppeaastal.\r\nHuviringide ja neisse registreerimise kohta saab rohkem informats...
Taaskasutus on IN ja seetõttu ootame kõiki Laagri Kooli lapsevanemaid virtuaalsele kirbukale. Eriti on oodatud koolivormiga seotud müügipakkumised...