Õppe- ja ilukirjanduse laenutamine

Õppe- ja ilukirjanduse laenutamine

Raamatukogu on avatud teisipäeval ja kolmapäeval kell 9.00 – 14.00.
Raamatute laenutamise soovist tuleb teavitada raamatukoguhoidjat Rita
 Kardaši Stuudiumi suhtluses või e-kirjaga. Sel viisil küsitud raamatud saab kätte kooli peamaja fuajeest raamatukoguhoidja poolt vastuskirjas teatatud ajal.

Tagastatavad raamatud saab tagastada koolipäevadel 7.00 – 19.00 peamaja fuajees asuvale tagastusalale.