Lapsevanemate üldkoosolekud

Lapsevanemate üldkoosolekud

Laagri Kooli lastevanemate üld- ja klassikoosolekud
NB! Koosolekud on lastevanematele, mitte lastele!

Vahetult enne õppeaasta algust, 30. augustil, ootame lapsevanemaid klasside lapsevanemate koosolekule. Iga klassi lapsevanemate koosoleku asukoha ja kellaaja teatab klassijuhataja.

Peamaja 1., 2., 3., 4. ja 5. klasside lendude ja Möldre maja II kooliastme lendude vanematel tuleb koguneda oma õppehoone juurde, sest salajasel hääletusel tuleb valida hoolekogu esindaja.
Hääletada saab ajavahemikul 17.00-18.15.

Palume klassikoosolekul osaleda ühest perest ühel vanemal!