Koolitus lastevanematele “Kuidas kasvatada kiusamiskindlat last”

27. märtsil toimub Laagri Kooli konverentsikeskuses koolitus “Kuidas kasvatada kiusamiskindlat last”, koolitajaks Kristiina Treial.
Kursus on suunatud kõigile, kes soovivad teadlikumalt ja oskuslikumalt kasvatada oma last kiusamiskindlaks. Mida kodus teha, et lapsel ei tekiks soovi kaaslasi kiusata või kuidas kaitsta oma last kiusamise ohvriks sattumise eest. Kursusel vaatame esmaseid kiusamise ennetamise võimalusi kodus, analüüsime praktiliste harjutuste abil seni tehtut ja planeerime edasist tegutsemist, et oma lapse elus kiusamisega kokkupuutumise riskitegureid vähendada.

I moodul – Kuidas kasvatada kiusamiskindlat last (maht 2 akadeemilist tundi).  Osalejad saavad põhjaliku ülevaate kiusamisest, selle mõjudest ja esmastest ennetamise võimalustest kodus. Praktiliste harjutuste käigus analüüsitakse, mida juba praegu oma lapsega kiusamise riskide vähendamiseks tehakse ning kavandatakse järgmisi samme. Arutatakse läbi kiusamisega kokkupuutuvale lapsele esmabi andmine ning koostöö põhimõtted ja võimalused lapse kooliga.

22. veebruari koolibuss S4

Reedel väljub koolibussi liin S4 Laagri kooli peatusest kell 13:49.
S5 on tavapärase graafiku järgi.
Täpset graafikut näeb sealt.

Kahe aasta lisaklassid liiguvad 2020. aasta 1. septembril  Veskimöldres avatavasse koolimajja

Veskimöldre piirkonnas (Veskirahva pst 21) avatakse sügisel 2020 uus koolimaja. Kool alustab tegevust Laagri Kooli teise õppehoonena. Vt ka artiklit vallalehest.
Esialgse kava kohaselt plaaniti kool valmis saada juba septembriks 2019, paraku aga kulus projekteerimisele rohkem aega kui esialgu planeeriti ja oli tõenäoline, et ka ehitus läheb esialgset plaanist üle aja. Seetõttu võttis omavalitsus koostöös kooliga vastu otsuse lükata uue maja valmimine ja avamine edasi ühe õppeaasta võrra, 2020. a 1. septembrile.
Laagri Koolis alustasid juba sel sügisel kaks 1. klassi, mis uue kooli valmides liiguvad kogu koosseisus (sh õpetajad) sinna. Sarnaselt käesolevale sügisele avatakse Laagri Kooli praeguses koolimajas kaks lisaklassi ka sügisel 2019.

Veskirahva pst 21 õppehoones alustavad seega 1. septembril 2020 kolm lendu – 3. klassid (alustasid Laagri Kooli Veskitammi 22 majas 01.09.2018), 2. klassid (alustavad kooliteed Veskitammi 22 aadressil 01.09.2019) ja 1. klassid (alustavad kooliteed 01.09.2020 Veskirahva pst 21 majas). Lisaks avatakse samas majas ka lasteaiarühmad.

9. klassi lõpuaktus 19. juunil kell 12.00

Põhikooli lõpueksamid:

3. juuni 2019. a eesti keel ja kirjandus

10. juuni 2019. a matemaatika

13. juuni 2019. a valikaine