Kahe aasta lisaklassid liiguvad 2020. aasta 1. septembril  Veskimöldres avatavasse koolimajja

Veskimöldre piirkonnas (Veskirahva pst 21) avatakse sügisel 2020 uus koolimaja. Kool alustab tegevust Laagri Kooli teise õppehoonena. Vt ka artiklit vallalehest.
Esialgse kava kohaselt plaaniti kool valmis saada juba septembriks 2019, paraku aga kulus projekteerimisele rohkem aega kui esialgu planeeriti ja oli tõenäoline, et ka ehitus läheb esialgset plaanist üle aja. Seetõttu võttis omavalitsus koostöös kooliga vastu otsuse lükata uue maja valmimine ja avamine edasi ühe õppeaasta võrra, 2020. a 1. septembrile.
Laagri Koolis alustasid juba sel sügisel kaks 1. klassi, mis uue kooli valmides liiguvad kogu koosseisus (sh õpetajad) sinna. Sarnaselt käesolevale sügisele avatakse Laagri Kooli praeguses koolimajas kaks lisaklassi ka sügisel 2019.

Veskirahva pst 21 õppehoones alustavad seega 1. septembril 2020 kolm lendu – 3. klassid (alustasid Laagri Kooli Veskitammi 22 majas 01.09.2018), 2. klassid (alustavad kooliteed Veskitammi 22 aadressil 01.09.2019) ja 1. klassid (alustavad kooliteed 01.09.2020 Veskirahva pst 21 majas). Lisaks avatakse samas majas ka lasteaiarühmad.

1. septembri aktused

1. septembril 2019 (pühapäev) kell 10.00 õppeaasta avaaktus 2. – 8. klass
1. septembril 2019 (pühapäev) kell 12.00 õppeaasta avaaktus 1. ja 9. klass

Algab 1. klassi soovijate vastuvõtutaotluste esitamine

Laagri Kool võtab 1. veebruarist kuni 17. veebruarini vastu 1. septembril 2019. a esimesse klassi minevate laste õpilaskandidaadiks vastuvõtmise taotlusi.
Laagri Kooli vastuvõtt ja väljaarvamine Lisa 1 (1. klassi kandideerimise taotlus pdf) (esitamiseks 1. – 17. veebruar).

Laagri Koolis avatakse sügisel 2019 kuus 1. klassi, millest kaks (e ja f) liiguvad 2020. a 1. septembril Veskimöldre õppehoonesse.

Info: http://www.laagrik.edu.ee/kooli-vastuvott/

1. klassi kandideerivate laste vanematele kooli tutvustav õhtu

31. jaanuaril (neljapäeval) kell 18.00 ootab Laagri Kool külla lapsevanemaid, kes kaaluvad lapse õppima asumist Laagri Koolis alates 1. septembrist 2019. Toimub kooli ja koolis toimuvat tutvustav loeng ja ringkäik koolimajas.

1. klassi vastuvõtu taotlusi saab esitada 1. – 17. veebruarini, täpsemalt loe siit

9. klassi lõpuaktus 19. juunil kell 12.00

Põhikooli lõpueksamid:

3. juuni 2019. a eesti keel ja kirjandus

10. juuni 2019. a matemaatika

13. juuni 2019. a valikaine