Tööpakkumised

LAAGRI KOOL

ootab oma suurepärasesse ja kasvavasse õpetajaskonda

KLASSIÕPETAJAT (alates august 2020)

Õpetaja peab vastama kvalifikatsiooninõuetele, on positiivse ellusuhtumisega, lapsesõbralik ja koostööd väärtustav.

Kandideerida võib ka siis, kui puudub varasem töökogemus, ei ole omandatud doktorikraad neuroteadustes või ka siis, kui Läti keele oskus ei ole C2 tasemel.

Kuulutus kehtib kuni ametikoha täitumiseni!

Kirjalik avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada elektrooniliselt laagrik@laagrik.edu.ee.

 

_____________________

Kui tahaksid meie meeskonda tulevikus kuuluda mõnes muus ametis, siis saada oma mõtted aadressile toomas@laagrik.edu.ee (Toomas Artma, direktor).