Tööpakkumised

LAAGRI KOOL

ootab oma suurepärasesse ja kasvavasse õpetajaskonda

EESTI KEELE ÕPETAJAT (alates august 2019) https://www.cv.ee/3910480

KLASSIÕPETAJAT (alates august 2019)

Õpetaja peab vastama kvalifikatsiooninõuetele, on positiivse ellusuhtumisega, lapsesõbralik ja koostööd väärtustav.

Kandideerida võib ka siis, kui puudub varasem töökogemus, ei ole omandatud doktorikraad neuroteadustes või ka siis, kui Läti keele oskus ei ole C2 tasemel.

Meie poolt on tagatud kena kopikas, ilus ja  kaasaegselt varustatud ainekabinet, igakülgselt toetavad kolleegid ja head õpetajat ootavad õpilased.

Kuulutus kehtib kuni ametikoha täitumiseni!

Kirjalik avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada elektrooniliselt laagrik@laagrik.edu.ee.

 

_____________________

Kui tahaksid meie meeskonda tulevikus kuuluda mõnes muus ametis, siis saada oma mõtted aadressile toomas@laagrik.edu.ee (Toomas Artma, direktor).