KKK |

KKK


Miks on kooli välisuks lukus ja lapsevanem ei pääse vabalt koolimajja?

Lapsevanemad on alati kooli teretulnud ja kõik, kellel on selleks põhjus, pääsevad majja. Kohtumine tuleb lihtsalt eelnevalt kokku leppida.
Päris vabalt ei saa majja, sest:

*kooli suuruse (laste ja lapsevanemate suure hulga) tõttu ei tea turvatöötaja, kes on lapsevanem või kes on varas, narkokaupleja või muu pahatahtlik tegelane;

*lapsevanem ei peaks näiteks tunni ajal astuma klassi, et Margusele (nimi muudetud) koju unustatud vihik tuua ja sellega kogu klassitäie õpilaste tunni rütmi sassi ajama. Sama lugu on ka klassi ukse kõrval oleva akna taga uudistamisega, seegi segab kogu klassi.

*lapsevanem ei peaks ilma teise lapsevanema ja kooli teadmata garderoobikappide vahel “lahendama” eelmisel päeval Marguse ja Pauli vahel tekkinud riidu (kes sooviks olla Pauli või tema vanema nahas?).

Maha unustatud vihiku saab jätta turvatöötaja juurde, vihikule tuleks peale kirjutada lapse nimi ja klass ning öelda turvatöötajale, kas laps tuleb ise vihikule järele või peaks selle talle kuidagi kätte toimetama.
Pauliga tekkinud tüli tuleb lahendada koostöös Pauli vanemate või kooliga.

Loodame lapsevanemate mõistvale suhtumisele!

 

 

Mida teha kui kapivõti on kadunud?

Kui kapivõti on kadunud (isegi otsides ei leia üles), siis saab koolist tellida uue kapivõtme. Selleks tuleb lapsevanemal täita ära ja allkirjastada garderoobikapi võtme duplikaadi taotlus ja tuua see kooli kantseleisse. Kui lapsevanem on allkirjaga kinnitanud, et garanteerib võtme valmistamise ja tooriku tasu, siis saab õpilane majaperenaiselt kohe uue võtme kätte. Tasumine toimub arve alusel, arve saadab raamatupidaja lapsevanema e-posti aadressile.

 

Milleks on tarvis täita enne reisile minemist minekulehte?

Kui õpilane puudub koolist planeeritult rohkem kui 1 päeva (näit. perereisil, võistlustel), siis vastavalt kodukorra punktile 3.15.3 kohustub vanem tagama õpilase edasijõudmise õppetöös vastavalt eelnevalt vormistatud minekulehele. Õpilane on kohustatud võtma minekulehe klassijuhatajalt.
Minekulehe vormistamisega õpib õpilane võtma vastutust samamoodi nagu täiskasvanud inimene küsib vaba päeva oma tööandjalt. Iga õpilane annab õpetajale isiklikult teada, et ta on võistlustele või reisile minemas ja võtab sellega isiklikult õpetaja ees vastutuse ka tagasi jõudes järje peal olla! Lisaks saab õpetaja lehele kirjutada ka iseseisva õppimise võimalused äraoleku ajaks. Õpime vastutustundlikult ja osapooli arvestavalt käituma!

 

Kas pikapäevarühm on kõikidele õpilastele?

Laagri Kooli pikapäevarühm on mõeldud ainult 1. klassi õpilastele, kes kasutavad kojusõiduks koolibussi. Kuna koolis tegutseb ainult üks pikapäevarühm, siis on see mõeldud nendele, kes seda kõige rohkem vajavad. Koolibussi kasutavad õpilased õpivad peagi ära ooteaja sisustamise huviringide, koduste tööde tegemisaga raamatukogus, mängudega õues või raamatu lugemisega. See on aga liiga keeruline ülesanne 1. klassis ja sedagi alguses. Seetõttu pakub kool neile lahenduse pikapäevarühma näol. Kooli ümbruses elavad õpilased lähevad pärast koolipäeva lõppu koju, vahetavad riided, lähevad huviringi või mängivad legodega või teevad koduseid ülesandeid või lähevad õue mängima või joonistavad või harjutavad flööti või….

 

Elan kooli kõrval, kas kool on kohustatud minu lapse vastu võtma?

Laagri Kool võtab õpilasi kooli vastu vastavalt dokumendile Laagri Kooli õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku ja koolist lahkumise kord. Seega ei ole niivõrd oluline see, kui lähedal koolile elada, kui see, kas mõlemad vanemad ja laps on valda registreeritud ja seda võimalikult pikka aega.
Saue vald on kohustatud pakkuma igale kooliminevale lapsele koolikoha. Selleks on vallal vastav kord – Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord Saue vallas .