Teadmiseks kooliastujale

1. klass – lapsevanemate hirmud on vist suuremad kui laste hirmud?
(pdf, 5MB, infomaterjal 1. klassi õppetöö kohta)

Infovoldik printimiseks
(pdf, 3MB, printimiseks kahepoolselt, landscape, voldi kolmeks)

Kooliks valmistudes

 • õppige koos lapsega tundma teed kooli ja kodu vahel
 • korrastage lapse päevaplaan, see annab talle kindlustunnet
 • andke lapsele võimalus olla iseseisev
 • tundke tema tegemiste ja õppimiste vastu siirast huvi

Laagri Koolis pakume lastele võimalust töötada turvalises ja kaasaegses õpikeskkonnas:

 • igal klassikomplektil on oma koduklass
 • igal õpilasel oma garderoobikapp
 • kindel kooli kodukord
 • koolis on videovalve
 • kooli juurde kuulub võimla, ujula ja staadion, seega on õpilastele loodud head sportimisvõimalused
 • oma kooli ühtsus- ja ühtlustunde loomiseks ja hoidmiseks on meil koolivorm
 • koolipäevik
 • üldkogunemised esmaspäeviti
 • professionaalsed õpetajad
 • sõbralik koolipere
 • õpilastel, kes ootavad koolibussi, on võimalus osaleda pikapäevarühmas

Õppeaasta jooksul toimuvad järgmised klassi- ja tunnivälised tegevused:

 • igaesmaspäevane kogunemine + sünnipäevalaste õnnitlemine
 • sügisene matkapäev
 • isadepäev
 • aastalõpupidu
 • võõrkeelenädal
 • jutustamise ja kõnevõistlus
 • talvelaager (alates 2. klassist ööbimisega, finantseerib lapsevanem, kellele OÜ LHSK esitab arve)
 • Eesti Vabariigi aastapäev
 • emakeelepäev
 • lauluvõistlus
 • näidendite päev
 • emadepäev
 • ühised teatrikülastused (finantseerib lapsevanem)
 • kevadine projektinädal (tunnivälised tegevused finantseerib lapsevanem)
 • suvealguse festival õppeaasta lõpus
 • õpilastööde näitused
 • spordipäevad ja erinevad spordivõistlused
 • Alates 1. klassist teeb õpilane igal õppeaastal uurimistöö

Vajalikud koolitarbed (hangib lapsevanem):

 • harilikud pliiatsid (HB tugevus)
 • pehme kustutuskumm
 • värvipliiatsid
 • topsiga pliiatsiteritaja
 • joonlaud (20 cm)
 • pinal (pehmest materjalist, takjakinniseta)
 • 16 joonega vihik (2)
 • abijoonega vihik (2)
 • ruuduline vihik (2, väike ruut)
 • valge vihik (2)
 • kilekaaned vihikutele
 • liimipulk
 • ümara otsaga käärid
 • lühike dress
 • ujumisriided
 • pikk dress
 • spordijalanõud (heleda tallaga)
 • suusavarustus
 • vahetusjalanõud (mittemarkeeriva tallaga)
  Kool ostab vajaminevad kunsti- ja tööõpetuse tarbed, sh õpilaspäeviku (finantseerib lapsevanem, kellele OÜ LHSK esitab arve)
  Koolis tegutseb Laagri Huvialakool, ringidega saab tutvuda huvikooli kodulehel.

Tundide toimumise ajad:

tund esmaspäev teisipäev-reede
8.15 – 8.30 kogunemine1

9.00 – 9.15 kogunemine2

 1 8.30 – 9.15  8.15 – 9.00
2 9.25-10.10 9.10 – 9.55
3 10.20 – 11.05 10.05 – 10.50
4 11.25 – 12.10 11.10 – 11.55
5 12.30 – 13.15 12.15 – 13.00
6 13.25 – 14.10 13.10 – 13.55
7 14.20 – 15.05 14.05 – 14.50
8 15.15 – 16.00 15.00 – 15.45