Koolitus lastevanematele “Kuidas kasvatada kiusamiskindlat last”

27. märtsil toimub Laagri Kooli konverentsikeskuses koolitus “Kuidas kasvatada kiusamiskindlat last”, koolitajaks Kristiina Treial.<br>
Kursus on suunatud kõigile, kes soovivad teadlikumalt ja oskuslikumalt kasvatada oma last kiusamiskindlaks. Mida kodus teha, et lapsel ei tekiks soovi kaaslasi kiusata või kuidas kaitsta oma last kiusamise ohvriks sattumise eest. Kursusel vaatame esmaseid kiusamise ennetamise võimalusi kodus, analüüsime praktiliste harjutuste abil seni tehtut ja planeerime edasist tegutsemist, et oma lapse elus kiusamisega kokkupuutumise riskitegureid vähendada.

I moodul – Kuidas kasvatada kiusamiskindlat last (maht 2 akadeemilist tundi).  Osalejad saavad põhjaliku ülevaate kiusamisest, selle mõjudest ja esmastest ennetamise võimalustest kodus. Praktiliste harjutuste käigus analüüsitakse, mida juba praegu oma lapsega kiusamise riskide vähendamiseks tehakse ning kavandatakse järgmisi samme. Arutatakse läbi kiusamisega kokkupuutuvale lapsele esmaabi andmine ning koostöö põhimõtted ja võimalused lapse kooliga.