Laagri Kool on Tallinna piiril Saue vallas tegutsev põhikool.

Koolis õpib alates 1. septembrist 2019 enam kui 900 õpilast, keda õpetavad rohkem kui 70 õpetajat. Õpilased kannavad koolivormi ja õpivad poiste-, tüdrukute- ning segaklassides. Õpilase igakülgset arengut toetavad suurepärased sportimistingimused ja palju võimalusi pakkuv huvikool.

Koolipidaja on OÜ Laagri Haridus- ja Spordikeskus.
OÜ Laagri Haridus- ja Spordikeskuse omanik on Saue vald.

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

Haridus- ja Teadusministeerium
telefon: 735 0222
e-post: hm@hm.ee

Laagri Haridus- ja Spordikeskus OÜ
Reg nr: 10784209

Telefon: +372 651 76 33
Asukoht: Veskitammi 22, Laagri, Saue vald, 76401 Harjumaa
E-mail: laagrik@laagrik.edu.ee