Laagri Kooli hoolekogu koosseis 2020/2021.õa:

Kaidi Väät (Möldre maja I kooliastme esindaja)
Asko Kase (1. klasside esindaja)
Tormi Tabor (5. klasside esindaja)
Piret Jesse (6. klasside esindaja)
Diana Bondartšuk (7. klasside esindaja)
Merilyn Kongo (8. klasside esindaja)
Aivi Pärisalu (õpetajate esindaja)
Jaana Randla (õpetajate esindaja)
Kersti Schamardin (õpetajate esindaja)
Tõnu Poogen (õpetajate esindaja)
Aliise Litvinov (õpilaste esindaja)
Tõnis Ilp (OÜ LHSK esindaja)
Birgit Tammjõe-Tulp (vallavalitsuse esindaja)

Järgmine kooli hoolekogu koosolek:
5.11.2020 kell 18.00

 

2020/2021 õppeaasta koosolekute protokollid: