Õpilasele väljastatakse koolis õppimise perioodiks õpilaspilet, mida õpilane kannab koolis kaasas. Vajadusel on kooli turvatöötajal õigus küsida õpilaselt õpilaspiletit kui isikut tõendavat dokumenti.

Laagri Kooli õpilaspilet vastab Haridus- ja teadusministri määrusele “Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm“.

Laagri Kooli õpilaspilet on isikuttõendav dokument. Lapsevanem edastab koolile digitaalsel kujul dokumendifoto enne õpilase õppima asumist Laagri Koolis.
Dokumendifotole esitatud nõuded enamikele isikut tõendavatele dokumentidele:
https://www.riigiteataja.ee/akt/122122010009
https://www.politsei.ee/et/teenused/isikut-toendavad-dokumendid/id-kaart/lapsele/oluline-info-lapsele-id-kaardi-taotlejale.dot#varvifoto

Palume foto tegemisel lähtuda eelnimetatud nõuetest, et hiljem ei tekiks lapsel õpilaspileti esitamisel probleeme!

Laagri Kooli õpilaspiletil on ühiskaardifunktsioon. Isikustatud Laagri Kooli õpilaspilet (kool väljastab isikustatud kaardi) annab õiguse tasuta sõita bussiga Tallinna linnaliinidel ja Saue valla S ja Ä liinidel.

Samuti saavad Saue valla elanikud õpilaspiletit (ühiskaarti) kasutada Elroni rongides. Täpsemalt loe siit.

Õpilaspileti kaotamise korral saab lapsevanem duplikaadi taotluse täita siinvõi paberil kooli kantseleis.

Muude õpilaspiletiga seotud probleemide korral palume pöörduda klassijuhataja poole või kooli kantseleisse.