2019/2020 õppeaasta õppenõukogu koosolekud:

Erakorraline õppenõukogu 9. oktoobril 2019 kell 14.15
1. Laagri Kooli põhikirja läbiarutamine ja arvamuse andmine kodukorra ja selle muudatuste kohta.

Erakorraline õppenõukogu 20. septembril 2019 kell 11.00
1. Õppenõukogu sekretäri valimine 2019/2020 õppeaastaks.
2. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine.

8. jaanuar 2020 kell 15.00
1. Laagri Kooli 2019/2020 õppeaasta üldtööplaani muudatuste arutelu ja kinnitamine.

3. juunil 2020 kell 13.00
1. 1.-8. klassi õpilaste tunnustamine ja üleviimine järgmisesse klassi.
2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.

15. juunil 2020 kell 11.00
1. Põhikooli lõpetamine, õpilaste tunnustamise otsustamine, kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistuse väljastamine.
2. 1.-8. klassi õpilaste täiendava õppetöö tulemused ning õpilaste järgmisesse klassi viimine.
3. Täiendava õppetöö tulemused ning õpilaste täiendava õppetöö pikendamine.

31. augustil 2020 kell 10.00
1. 1.-8. klassi õpilaste pikendatud täiendava õppetöö tulemused ning õpilaste järgmisesse klassi viimine.
2. Laagri Kooli 2019/2020 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine.
3. 2020/2021 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.