2020/2021 õppeaasta õpenõukogu koosolekud:

Erakorraline õppenõukogu 14. oktoobril 2020 kell 15.00
1. Õppenõukogu sekretäri valimine 2020/2021 õppeaastaks.
2. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine.

13. jaanuar 2021 kell 15.00

 

9. juuni 2021 kell 13.00

 

15. juunil 2021 kell 11.00

 

31. augustil 2021 kell 10.00

 

 


2019/2020 õppeaasta õppenõukogu koosolekud:

Erakorraline õppenõukogu 9. oktoobril 2019 kell 14.15
1. Laagri Kooli põhikirja läbiarutamine ja arvamuse andmine kodukorra ja selle muudatuste kohta.

Erakorraline õppenõukogu 20. septembril 2019 kell 11.00
1. Õppenõukogu sekretäri valimine 2019/2020 õppeaastaks.
2. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine.

8. jaanuar 2020 kell 15.00
1. Laagri Kooli 2019/2020 õppeaasta üldtööplaani muudatuste arutelu ja kinnitamine.

4. juunil 2020 kell 14.30

  1. 1. — 8. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimise ja tunnustamise otsustamine.
  2. 9.t, 9.p, 9.s klassi õpilaste põhikooli lõpetamise, kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamise otsustamine.
  3. 9.t, 9.p ja 9.s klassi õpilastele puuduliku aastahindega põhikooli lõputunnistuse väljastamise otsustamine.
  4. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine.
  5. Õpilaste klassikursust kordama jätmise otsustamine (vajadusel).

18. juunil 2020 kell 11.00
1. 1.-8. klassi õpilaste täiendava õppetöö tulemused ning õpilaste järgmisesse klassi viimine.
2. Täiendava õppetöö tulemused ning õpilaste täiendava õppetöö pikendamine.

31. augustil 2020 kell 10.00
1. 1.-8. klassi õpilaste pikendatud täiendava õppetöö tulemused ning õpilaste järgmisesse klassi viimine.
2. Laagri Kooli 2019/2020 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine.
3. 2020/2021 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.