Koolitundide kõrval pakub kool oma õpetajate juhendamisel huviringe, mille abil arenevad õpilased ja edasi saab kantud ka pärimuskultuur. Need mudilas-, laste- ja poistekoorid, rahvatantsuringid ja pillimänguringid on õpilastele tasuta – et miski ei takistaks kultuuri säilimist!

Laagri Kool pakub õpilastele tasuta huviringe kultuuri ja rahvakunsti valdkonnas.

Huvilistel palume suhelda otse õpetajatega.

 

Muusikaringid:

1. klasside koor – E ja K 5. tund

Mudilaskoor peamajas: T ja N 6. tund (2.-4. klass)

Alates 7. septembrist. Õpetaja Grete Saarum

 

Poiste laul peamajas: K 5. või 6. tund. (Kokkulepe õpetaja ja õpilaste vahel kumb tund)

Kandlering peamajas: E 7. tund. Alates 7. septembrist. Õpetaja Tarmo Kivisilla

 

Mudilaskoor Möldre majas: E ja T  6. tund. Alates 7. septembrist. Õpetaja Karl-Heinrich Arro

Rahvatants
Laagri Kooli 3.-5.(6.) klassi segarühma Sädemed tantsutunnid toimuvad Laagri Kultuurikeskuse (uus nimetus Saue kultuuri ja- huvikeskus) saalis
neljapäeviti kell 12.00 – 15.30
Alates 10. septembrist. Õpetaja Mari Tomp