LAAGRI KOOL

ootab oma suurepärasesse ja kasvavasse õpetajaskonda

KLASSIÕPETAJAT

 

Õpetaja peab vastama kvalifikatsiooninõuetele, on positiivse ellusuhtumisega, lapsesõbralik ja koostööd väärtustav.

Kandideerida võib ka siis, kui puudub varasem töökogemus, ei ole omandatud doktorikraad neuroteadustes või ka siis, kui Läti keele oskus ei ole C2 tasemel.

Meie poolt on tagatud täistöökoormus, hea palk, ilus ja  kaasaegselt varustatud ainekabinet, igakülgselt toetavad kolleegid ja head õpetajat ootavad õpilased.

Tööleasumine 21. augustil 2020

Kuulutus kehtib kuni ametikoha täitumiseni!

Kirjalik avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada elektrooniliselt laagrik@laagrik.edu.ee.


Kui tahaksid meie meeskonda tulevikus kuuluda mõnes muus ametis, siis saada oma mõtted aadressile toomas@laagrik.edu.ee (Toomas Artma, direktor).