LAAGRI KOOL

ootab oma suurepärasesse ja kasvavasse õpetajaskonda

KLASSIÕPETAJAT,

KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJAT,

ERIPEDAGOOGI (VÄIKEKLASSI ÕPETAJAT)

 

 

Õpetaja peab vastama kvalifikatsiooninõuetele, on positiivse ellusuhtumisega, lapsesõbralik ja koostööd väärtustav.

Kandideerida võib ka siis, kui puudub varasem töökogemus, ei ole omandatud doktorikraad neuroteadustes või ka siis, kui Läti keele oskus ei ole C2 tasemel.

Meie poolt on tagatud täistöökoormus, hea palk, ilus ja  kaasaegselt varustatud ainekabinet, igakülgselt toetavad kolleegid ja head õpetajat ootavad õpilased.

Tööleasumine 24. augustil 2020

Kirjalik avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada elektrooniliselt laagrik@laagrik.edu.ee.


Kui tahaksid meie meeskonda tulevikus kuuluda mõnes muus ametis, siis saada oma mõtted aadressile toomas@laagrik.edu.ee (Toomas Artma, direktor).