Meie kooli väärtused

 • õppimine
 • koostöö
 • omanäolisus
 • eesmärgid
 • loovus
 • paindlikkus
 • turvalisus
 • sõbralikkus
 • ühtekuuluvus
 • kord

 

Tundide ajad SIIN
Kontaktid SIIN
Laagri Koolis tegutseb Laagri Huvialakool 

Koolis pakume lastele võimalust töötada turvalises ja kaasaegses õpikeskkonnas:

 • igal klassil on oma koduklass;
 • õpilasel on oma lukustatav garderoobikapp;
 • õpilasel on ühispileti funktsiooniga õpilaspilet;
 • õpilasel on kooli sümboolikaga päevik;
 • kindel kooli kodukord;
 • oma kooli ühtsus- ja ühtlustunde loomiseks ning hoidmiseks on koolis koolivorm kohustuslik;
 • professionaalsed õpetajad;
 • sõbralik koolipere;
 • koolis on videovalve;
 • head sportimisvõimalused – kooli juurde kuuluvad ujula, võimla, staadion;
 • mõlema õppehoone juurde toovad kergliiklusteed ning olemas on rattaparkla.

Alustades kooliteed:

Vajalikud koolitarbed:

 • Õppige koos lapsega tundma teed kooli ja kodu vahel.
 • Andke lapsele võimalus olla iseseisev.
 • Lapse õppimise ja käitumise eest vastutab kodu. Kool toetab lapse arengut.
 • Kui tunnid on lõppenud, läheb laps kohe koju. Kool ei saa tagada õpilase turvalisust peale tunde.
 • Pikapäevarühm on ainult koolibussiga sõitvatele 1. klassi õpilastele. Pikapäevarühm ei ole vaba aja veetmise koht. Rühmas kehtivad reeglid ja kindel päevakava.
 • Koolis toimuvate tasuta huviringide loetelu leiate kooli kodulehelt. Huviringe valides lähtuge lapse võimetest. Liiga palju ei pruugi olla alati parim valik.
 • Koolibussi ajad aadressil www.peatus.ee.
 • Korrastage lapse päevaplaan, see annab talle kindlustunnet.
 • Tundke tema tegemiste ja õppimiste vastu siirast huvi.
 • harilikud pliiatsid (HB tugevus)
 • pehme kustutuskumm
 • värvipliiatsid
 • topsiga pliiatsiteritaja
 • joonlaud (20 cm)
 • pinal (pehmest materjalist, takjakinniseta)
 • 16 joonega vihik (2)
 • abijoonega vihik (2)
 • ruuduline vihik (2, väike ruut)
 • kilekaaned vihikutele
 • liimipulk
 • ümara otsaga käärid
 • spordivarustus – lühike dress, pikk dress, spordijalanõud, ujumistarbed, võimlemis-
  sussid, suusavarustus jm
 • vahetusjalatsid (mittemarkeeriva tallaga
  sisejalatsid)
Kool ostab vajaminevad kunsti- ja tööõpetuse tarbed, sh õpilaspäeviku (finantseerib lapse­vanem, OÜ Laagri Haridus- ja Spordikeskus esitab arve).

Õppeaasta jooksul toimuvad klassi- ja tunnivälised tegevused:

Koolipäeva sees toimuvad sündmused: Koolipäeva hõlmavad sündmused: Sündmused koos lapsevanemaga:
 • igaesmaspäevane kogunemine, sünnipäevalaste õnnitlemine;
 • september – pildistamine (klassi-, portree- ja sõbrapilt), spordinädal;
 • oktoober – rahvusvaheline muusikapäev, õpetajate päev;
 • november – kodanikupäev, ohutusnädal;
 • detsember – advendihommikud, jõululaat;
 • jaanuar – võõrkeeltenädal;
 • veebruar – sõbrapäev, vabariigi sünnipäev;
 • märts – «Laululind», emakeelepäev;
 • aprill – õpilaskonverents, näidendite päev;
 • mai – playback;
 • erinevad spordivõistlused ja ainealased võistlused.
 • matkapäev;
 • ühine väljasõit – jõuluteater või -kontsert;
 • aastalõpuaktus;
 • koolilaager;
 • õppekäigud;
 • spordipäev
 • isadepäeva kontsert ja töötoad;
 • emadepäeva kontsert ja töötoad;
 • suvealguse festival