Õpikute laenutamine 2019/2020 õppeaastaks

26. august 9.00 -15.00 3. ja 4. klassid
27. august 9.00 -15.00 5. ja 6. klassid
28. august 9.00 – 15.00 7. ja 8. klassid
29. august 9.00 – 15.00 9. klassid ja hilinejad
1. klassile annab õpikud klassijuhataja
2. klassid saavad õpikud esimesel õppenädala