Uurimistöö

1., 2., 3., 4., 5., 6. ja 8. klassi õpilane esitab uurimistöö.

Üldjuhul tehakse uurimistöö järgmistes õppeainetes:
1. kl – inimeseõpetus (“Minu vanavanema koolitee” vms); 1. klasside juhend
2. kl – loodusõpetus (Eestis elav loom, lemmikloom vms); 2. klasside juhend
3. kl – loodus- või inimeseõpetus (Kaunis paik Eestis vms); 3. klasside juhend
4. kl – loovained (kunsti- ja tööõpetus); 4. klasside juhend
5. kl – muusikaõpetus, kehaline kasvatus, arvutiõpetus; 5. klasside juhend
6. kl – kirjandus, inimese- või loodusõpetus; 6. klasside juhend
8. kl – vabalt valitud õppeaine.
Üks õpetaja saab juhendada üldjuhul 10 õpilast, kusjuures juhendaja ei pea tingimata olema Laagri Kooli õpetaja.
Uurimistöö konkreetne teema valitakse I trimestril kokkuleppel vastava õppeaine õpetajaga.
Uurimistöö peab valmis olema vastava õppeaasta veebruari viimaseks koolipäevaks.
Uurimistöö hinne kantakse e-päevikus III trimestri hinnete hulka.
Uurimistöö teema ja hinne kantakse õpilase klassitunnistusele.
Esitamata uurimistöö hinnatakse „mittearvestatuks“ ning trimestrihinnet õpilasele välja ei panda.

Uurimistöö juhend

Uurimistöö hindamismudel

Uurimisandmete töötlemine

Viitamine kirjalikes töödes

Uurimistöö, referaadi jm teadusliku teksti kirjutamine

 

Eelmistel aastatel tehtud uurimistöid näed siit