Kasutuses olevad õpikud

Siit leiate Laagri Koolis kasutuses olevad õpikud.

Link nimetusel viib otse kirjastaja kodulehele, kus on võimalik õpik soetada.

 

1. Klass

Eesti keel õpik

Muusika õpik

 

2. Klass

Eesti keele õpik I osa

Eesti keele õpik II osa

Muusika õpik

 

3. Klass

Eesti keele õpik I osa

Eesti keele õpik II osa

Matemaatika õpik I osa

Matemaatika õpik II osa

Loodus-ja inimeseõpetuse õpik I osa 

Loodus-ja inimeseõpetuse õpik II osa 

Muusika õpik

 

4. Klass

Eesti keele õpik I osa

Eesti keele õpik II osa

Matemaatika õpik I osa

Matemaatika õpik II osa

Loodusõpetuse õpik I osa

Loodusõpetuse õpik II osa

Muusika õpik

 

5. Klass

Eesti keele õpik

Kirjanduse õpik I osa

Kirjanduse õpik II osa 

Matemaatika õpik I osa kasutuses alates 2018/19 õ.a

Matemaatika õpik II osa kasutuses alates 2018/19 õ.a

Loodusõpetuse õpik

Ajalugu

Tervist! Tervist! Inimeseõpetuse õpik

 

6. Klass

Eesti keele õpik

Kirjanduse õpik I osa

Kirjanduse õpik II osa

Ajaloo õpik I osa

Ajaloo õpik II osa

Loodusõpetuse õpik I osa 

Loodusõpetuse õpik II osa

Matemaatika õpik I osa

Matemaatika õpik II osa

Ühiskonnaõpetuse õpik

Suhtlemine on lahe!

Vene keele õpik kasutuses alates 2018/19 õ.a

 

7. Klass

Eesti keele õpik I osa

Eesti keele õpik II osa

Kirjanduse õpik

Matemaatika õpik

Ajaloo õpik I osa

Ajaloo õpik II osa

Muusika õpik

Bioloogia õpik

Vene keele õpik I osa

Vene keele õpik II osa

Inimeseõpetuse õpik

GEO – 1 geograafia õpik

GEO – 2 geograafia õpik 

 

8. Klass

Eesti keele õpik

Kirjanduse õpik

Matemaatika õpik I osa

Matemaatika õpik II osa

Muusika õpik

Ajaloo õpik I osa

Ajaloo õpik II osa

Bioloogia õpik I osa

Bioloogia õpik II osa

Inimeseõpetuse õpik

Vene keele õpik

Füüsika õpik

Keemia õpik

GEO-3 geograafia õpik

 

9. Klass

Eesti keele õpik

Kirjanduse õpik

Matemaatika õpik I osa

Matemaatika õpik II osa

Ajaloo õpik I osa

Ajaloo õpik II osa

Bioloogia I osa

Bioloogia II osa 

Muusika õpik

Ühiskonnaõpetuse õpik

Keemia õpik praegu kasutuses

Keemia õpik kasutuses alates 2018/2019 õ.a

Füüsika õpik I osa 

Füüsika õpik II osa

Vene keele õpik I osa

Vene keele õpik II osa