Õpikute laenutamine

Õppekirjanduse tagastamine õppetsükli või õppeaasta lõpul toimub raamatukogu poolt määratud korra alusel ning on sätestatud raamatukogu kasutuseeskirjas järgmiselt:

1. Õppekirjandus tagastatakse vastavalt, kas õppetsükli või õppeaasta lõpul raamatukokku raamatukoguhoidja kätte.
2. Rikutud teavikud tuleb asendada identsega või kahju hüvitada vastavalt teaviku maksumusele.
3. Koolist lahkumise korral tunnistust ei anta enne, kui kõik õpikud on raamatukokku tagastatud.
4. Õpikuid laenutatakse õpilasele üheks õppeaastaks.
5. Töövihikuid, tööraamatuid ja töölehti õpilane tagastama ei pea.