Tasuline pikapäevarühm Laagri Kooli 1.-3.klassidele

Vastavalt lastevanemate soovidele pakub Laagri Huvialakool sel õppeaastal tasulist pikapäevarühma teenust.

Lähemalt saab lugeda siit.