Tööpäevad augustis

Tööpäevad augustis 2018

Tööaeg 9.00 – 14.30

Värskenda aeg-ajalt lehte (tee refresh), kõik võib muutuda!

Päev Mis, kes, kus
T 21. august 8.59 Puhkuse lõpp (Ragne Arumägi, Katrin Jõeste, Leili Meijel, Tiia Meriloo, Sigrit Nigulas, Mait Pinsel, Piret Puusta, Ly Reiman, Kati Savitski, Liis-Astrid Tuhkur, Õnneli Valter, Ingrid Visk)
Uute õpetajate esimene tööpäev.
9.00 Kohanemine koolimajaga, tasapisi võib piiluda kolleege, sirvida pilte õpilastest…Ette valmistada esitlus puhkusepiltide ja –lugudega. Esinemise ajagraafik stendil.
Koduklassi otsimise mäng (orienteerumine).
10.15 Juhtkonna koosolek
K 22. august Puhkuse lõpp kõikidel teistel õpetajatel (erandiks Maire, Kaja, Terje, Aivi M)
Kohanemine koduklassiga, naaberklassi õpetaja tervitamine.
10.00 Ametlik hooaja avamine!
Tervitus, uute õpetajate tutvustamine, augusti sünnipäevalaste õnnitlemine. Õpetajate toas.
Õpetajate toas istumine kaasavõetud söögi ja joogiga!
11.30 konverentsiruumis tegevuskava (üldtööplaani) ülevaatamine ja arutelu.
N 23. august 9.00 7.-9. klasside juhatajate karjäärinõustamise koosolek konverentsiruumis (Heli)
10.00 – 13.30 BCS koolitus “Infoturbe teadlikkuse tõstmine”
R 24. august Töökavade koostamine, klassiruumi ettevalmistamine, üldkasutatavate nõude tagasi toomine
Sigrit Nigulas, Annely Laansoo ja Maris Uppin kaasva hariduse arengupäeval
Terje koolitusel
E 27. august Haridusliku erivajadusega õpilase õpetamine ja õppimise toetamine
1. grupp 9.00 – 13.30
12.15 – 12.45 lõuna
2. grupp 11.30 – 16.00
Gruppide nimekiri
Kõhutäie eest peab igaüks ise hoolitsema, söökla vbl ei täida kõhtu. Aga äkki toidab, mine tea…
T 28. august Haridusliku erivajadusega õpilase õpetamine ja õppimise toetamine
1. grupp 9.00 – 12.15
12.15 – 12.45 lõuna
2. grupp 12.45 – 16.00
Gruppide nimekiri
K 29. august 10.00 Arutame läbi 30. augusti üldkoosoleku ja klassikoosolekute teemad.
11.00 – 12.30 KiVa koolitus õpetajaskonnaleTeadmiseks: 17.30 Eelkooli lapsevanemate koosolek
N 30. august 10.00 Õppenõukogu
·Täiendava õppetöö tulemused ja üleviimised järgmisse klassi
·Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine
·Laagri Kooli 2017/2018. õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine
·Koolivaheaegade kinnitamine 2018 – 2021
·Üldtööplaani kinnitamine
·Õpetajate esindaja määramine kooli hoolekogusse
18.00 Lapsevanemate üldkoosolek, edasi klassides (enne üldkoosolekut ei ole klassikoosolekut!)
R 31. sept Ettevalmistus 1. septembriks
L 1. sept 10.00 2. – 8. klassi õppeaasta avaaktus
11.15 Õpetajate klassipilt
12.00 1. ja 9. klassi aktus
1. ja 9. klasside klassipildistamine