Tööpäevad augustis 2019

Tööpäevad augustis 2019

Tööaeg 9.00 – 14.30

Värskenda aeg-ajalt lehte (tee refresh), kõik võib muutuda!

Päev Mis, kes, kus. Aga miks?
K 21. august 8.59 Puhkuse lõpp
9.00 Õpetajate toas istumine kaasavõetud söögi ja joogiga!
Kohanemine koolimajaga, tasapisi võib piiluda kolleege, sirvida pilte õpilastest… Ette valmistada esitlus puhkuse vlogidega. Esinemise ajagraafik stendil, vlogid jäävad jooksma õpetajate toa ekraanil.
10.00 Ametlik hooaja avamine! Õpetajate toas.
Tervitus, uute õpetajate tutvustamine, augusti sünnipäevalaste õnnitlemine (08.08 Mare, 13.08 Jaana T). 
Koduklassi otsimise mäng (orienteerumine).
11.00 Juhtkonna koosolek
Sel päeval ei ole tööl Terje, Aivi M., Merike P, Triin, Kairi L, Eha
N 22. august 10.00 aulas tegevuskava (üldtööplaani) ülevaatamine ja arutelu.
Sel päeval ei ole tööl Terje, Merike P, Triin, Anu
R 23. august Töökavade kirjutamine ja üleslaadimine (tähtaeg 6. september)
Arengukaartide täitmine
Dokumentide korrastamine ja ettevalmistamine algavaks õppeaastaks
Sel päeval ei ole tööl Merike P, Triin, Kairi L
E 26. august Haridusliku erivajadusega õpilase õpetamine ja õppimise toetamine
9.00 – 14.30 II tiiva fuajees
Sel päeval ei ole tööl Kristi, Tiina V, Janett
T 27. august Haridusliku erivajadusega õpilase õpetamine ja õppimise toetamine
9.00 – 14.30 II tiiva fuajees
Sel päeval ei ole tööl Kristi, Tiina V, Janett
K 28. august 10.00 Arutame läbi 29. augusti üldkoosoleku ja klassikoosolekute teemad.
N 29. august 18.00 Lapsevanemate üldkoosolek, edasi klassides (enne üldkoosolekut ei ole klassikoosolekut!)
Sel päeval ei ole tööl Tiina V
Sünnipäev: Marioon!
R 30. august 10.00 Õppenõukogu
·Täiendava õppetöö tulemused ja üleviimised järgmisse klassi
·Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine
·Laagri Kooli 2018/2019. õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine
·2019/2020 üldtööplaani kinnitamine
·Õpetajate esindaja määramine kooli hoolekogusse
Sel päeval ei ole tööl Tiina V
P 1. sept 10.00 2. – 8. klassi õppeaasta avaaktus
11.15 Õpetajate klassipilt
12.00 1. ja 9. klassi aktus
1. ja 9. klasside klassipildistamine