Tööpäevad augustis 2019

Tööpäevad augustis 2019

Tööaeg 9.00 – 14.30

Värskenda aeg-ajalt lehte (tee refresh), kõik võib muutuda!

Päev Mis, kes, kus. Aga miks?
K 21. august 8.59 Puhkuse lõpp
9.00 Õpetajate toas istumine kaasavõetud söögi ja joogiga!
Kohanemine koolimajaga, tasapisi võib piiluda kolleege, sirvida pilte õpilastest… Ette valmistada esitlus puhkuse vlogidega. Esinemise ajagraafik stendil, vlogid jäävad jooksma õpetajate toa ekraanil.
10.00 Ametlik hooaja avamine!
Tervitus, uute õpetajate tutvustamine, augusti sünnipäevalaste õnnitlemine. Õpetajate toas.
Koduklassi otsimise mäng (orienteerumine).
11.00 Juhtkonna koosolek
Sel päeval ei ole tööl Terje, Aivi M.
Sünnipäev:
N 22. august 10.00 konverentsiruumis tegevuskava (üldtööplaani) ülevaatamine ja arutelu.
Sel päeval ei ole tööl Terje,
Sünnipäev:
R 23. august Töökavade kirjutamine (töökavad tuleb avaldada …)
Arengukaartide täitmine
Dokumentide korrastamine ja ettevalmistamine algavaks õppeaastaks
Sel päeval ei ole tööl
Sünnipäev:
E 26. august Haridusliku erivajadusega õpilase õpetamine ja õppimise toetamine
9.00 – 16.00
Sel päeval ei ole tööl
Sünnipäev:
T 27. august Haridusliku erivajadusega õpilase õpetamine ja õppimise toetamine
9.00 – 14.30
Sel päeval ei ole tööl
Sünnipäev:
K 28. august 10.00 Arutame läbi 29. augusti üldkoosoleku ja klassikoosolekute teemad.
N 29. august 18.00 Lapsevanemate üldkoosolek, edasi klassides (enne üldkoosolekut ei ole klassikoosolekut!)
Sel päeval ei ole tööl
Sünnipäev: Marion!
R 30. august 10.00 Õppenõukogu
·Täiendava õppetöö tulemused ja üleviimised järgmisse klassi
·Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine
·Laagri Kooli 2018/2019. õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine
·2019/2020 üldtööplaani kinnitamine
·Õpetajate esindaja määramine kooli hoolekogusseSel päeval ei ole tööl
Sünnipäev:
P 1. sept 10.00 2. – 8. klassi õppeaasta avaaktus
11.15 Õpetajate klassipilt
12.00 1. ja 9. klassi aktus
1. ja 9. klasside klassipildistamine